Μαθήματα για αρχάριους και προχωρημένους. Λειτουργεί επίσης αγγλόφωνο τμήμα.