Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα "Grand Prix Νοτίου Ευβοϊκού 2016".

Ο αγώνας θα διεξαχθεί με τέσσερις ανεξάρτητες ιστιοδρομίες στις 24/9, 25/9, 8/10 και 9/10.

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής πραγματοποίησε τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης "Μακρόνησος", στις 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα "Μακρόνησος 2016".

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής πραγματοποίησε τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης "Πάτροκλος", στις 25 & 26 Ιουνίου 2016.

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα "Πάτροκλος 2016".

Ο αγώνας θα διεξαχθεί Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουνίου.

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής πραγματοποίησε τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης "Νίκος Γκρανιάς", στις 4 & 5 Ιουνίου 2016.