Ενημερώνουμε τους αθλητές μας (Τριγώνου και Ανοικτής Θαλάσσης ) που έχουν αθλητικές ταυτότητες ότι σύμφωνα με αποφάσεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) είναι υποχρεωτική η έκδοση νέου τύπου ηλεκτρονικών αθλητικών ταυτοτήτων έως τον Ιούνιο 2013.

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να προσκομίσετε είτε στην προπονήτρια είτε στη γραμματεία ΝΑΟΛ τα εξής δικαιολογητικά μαζί με φωτογραφία τύπου διαβητηρίου και σε CD, εντός του μηνός Απριλίου 2013.

  1. Αίτηση ανανέωσης
  2. Ιατρική βεβαίωση
  3. Ψηφιακή φωτογραφία τύπου διαβητηρίου (διαστάσεις 4εκ. Πλάτος και 6 εκ. Ύψος και ανάλυση 300dpi)
  4. Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 5 ευρώ

Για την έκδοση αθλητικών ταυτοτήτων για πρώτη φορά θα πρέπει να έχετε επιπλέον Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και 15 ευρώ.

Για επανέκδοση λόγω απώλειας 10 ευρώ

Εκδοση δελτίου απο μετεγγραφή είναι 100 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της EIO (www.eio.gr) & στη γραμματεία ΝΑΟΛ.