Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του αγώνα ανοικτής θάλασσας "Νίκος Γκρανιάς" 2013 που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2013, με δύο σκέλη: Λαύριο-Κέα και Κέα-Λαύριο.

Αποτελέσματα 1ου σκέλους αγώνα "ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ"
Λαύριο - Κέα RACE 1 kea_2013-_ng-final_r1

Αποτελέσματα 2ου σκέλους αγώνα "ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ"
Κέα - Λαύριο RACE2 kea_2013-_ng_final_r2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ "ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ" απο τις δύο ιστιοδρομίες 1 & 2
kea_2013-_ng_final_r1r2_2