Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων για το 2016.

  1. ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ
  2. ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
  3. ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
  4. α. GRAND PRIX ΕΥΒΟΪΚΟΥ 1
    β. GRAND PRIX ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2