Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος
Μιλτιάδης Χαρατζής

Αντιπρόεδρος
Περικλής Ουσατζόπουλος

   

Γενικός γραμματέας
Ανδρέας Μιχαηλίδης

Ταμίας
Κωνσταντίνος Κλάδης

   

Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου
Δημήτριος Χουλιάρας

Έφορος Λιμένος &
Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης

Ιωάννης Κεφαλωνίτης

   

Έφορος Υλικού & Εγκαταστάσεων
Ιωάννης Σοφικίτης

Έφορος Σχολών Ιστιοπλοΐας
Νικόλαος Σπίγγος

   

Έφορος Εντευκτηρίου Λέσχης
Λεωνίδας Μπατάκης