Λαύριο - Κέα, 4 Ιουνίου 2016
Κέα - Λαύριο, 5 Ιουνίου 2016