Λαύριο - Κέα, 7 Ιουνίου 2014
Κέα - Λαύριο, 9 Ιουνίου 2014