Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έγινε η απονομή  Ετήσιας Κατάταξης ΕΑΘ 2014. Κυβερνήτες και πληρώματα μαζεύτηκαν από όλη την Ελλάδα σε μια όμορφη γιορτή στην ετήσια απονομή και κατάταξη για τους αγώνες του 2014.

Τα στιγμιότυπα είναι από την εκδήλωση με πολλά κύπελλα, χαμόγελα και φωτογραφικά φλάς.