Επικοινωνία σκαφών εν πλω - http://www.nositias.gr/codeflags.html.
Από το Ναυτικό Όμιλο Σητείας.


Οι ακόλουθες σημαίες είναι διεθνή σήματα που χρησιμοποιούνται σε σκάφη εν πλω. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποσταλούν σύντομα μηνύματα, ή συχνότερα, χρησιμοποιούμενα χωριστά ή σε συνδυασμό έχουν ειδικές έννοιες. Δεμένες με σπάγκο και κρεμασμένες σε τόξο από την πρύμνη στα ξάρτια χρησιμοποιούνται για να στολίσουν το σκάφος για εθιμοτυπικές και εορταστικές περιπτώσεις.

Σημαία Γράμμα Αλφαβήτου Διεθνής Ερμηνεία
A A Δύτης εν καταδύσει. Κρατήστε απόσταση.
B B Επικίνδυνο φορτίο.
Γ C Ναι (καταφατικό).
D Κρατήστε απόσταση.
E Αλλάζω την πορεία μου προς τα δεξιά.
F Είμαι ακινητοποιημένος.
G Ζητώ έναν πιλότο.
H Έχω πιλότο στο σκάφος.
I Αλλάζω την πορεία μου στο λιμένα.
J Πυρκαγιά - κρατήστε απόσταση.
K Επιθυμώ να επικοινωνήσω.
L Σταματήστε αμέσως.
M Είμαι στάσιμος. Μη διεθνής: Γιατρός εν πλω.
N Όχι (αρνητικό).
O Άνθρωπος στη θάλασσα.
P Σαλπάρω σύντομα.
Q Ζητώ άδεια να χρησιμοποιήσω το λιμάνι (για σκάφη που βρίσκονταν σε καραντίνα).
R Τίποτα.
S Κινούμαι όπισθεν.
T Μείνετε μακριά μου. Μη διεθνής: Αίτημα για μεταφορά.
U Στέκεστε σε επικίνδυνο σημείο.
V Ζητώ βοήθεια.
W Ζητώ ιατρική βοήθεια.
X Σταματήστε την πρόθεσή σας.
Y Σέρνω την άγκυρα.
Z Ζητώ ρυμουλκό.

 

Η σημαία απάντησης χρησιμοποιείται ως δεκαδικό σημείο κατά την αποστολή αριθμητικών στοιχείων.
Όταν βρίσκεται στην κορυφή του ιστού, το λαμβάνον σκάφος δείχνει ότι καταλαβαίνει το σήμα.
Στο τέλος του σήματος δείχνει ότι το μήνυμα είναι πλήρες.
Στη μέση του ιστού, ανυψώνεται από το λαμβάνον σκάφος καθώς διαβιβάζονται τα μηνύματα από το σκάφος που εκπέμπει.

 

Αριθμητικές Σημαίες
1 2 3
4 5 6
7 8

 

Σημαίες Υποκατάστατων
Το πρώτο υποκατάστατο επαναλαμβάνει την ανώτερη σημαία ενός σήματος,
το δεύτερο υποκατάστατο επαναλαμβάνει τη δεύτερη σημαία κτλ.
Υποκατάστατο 1
Υποκατάστατο 2
Υποκατάστατο 3

 

Σημαίες Ένδειξης Καιρού
Οι σημαίες καιρού εμφανίζονται είτε χωριστά είτε σε ζεύγη.
Όταν επιδεικνύονται σε ζεύγη, δείχνουν μια αυστηρότερη προειδοποίηση.
Προειδοποίηση ανέμων μέχρι 38mph.

Προειδοποίηση θύελλας με ανέμους μεταξύ 39-54mph
Προειδοποίηση θύελλας με ανέμους μεταξύ 55-73mph

Προειδοποίηση τυφώνα με ανέμους 74+mph