Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2013-2016
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
http://www.eio.gr/kanon.htm


ISAF WORLD SAILING
Racing Rules of Sailing 2013-2016
ISAFRRS20132016Final


Κανονισμοί για Αγώνες Ανοικτής Θάλασσας
Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας
http://www.offshore.org.gr/maingr.htm


Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2009-2012
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
Κανονισμοί Ιστιοπλοΐας 2009 - 2012