Εγγραφές

Στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Λαυρεωτικής μπορείτε να εγγραφείτε ως μέλη ή ως αθλητές στη σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσας και στη σχολή Ιστιοπλοΐας Τριγώνου ή απλά να κάνετε αίτηση ελλιμενισμού. Αυτό μπορεί να γίνει από τη φόρμα παρακάτω.

Εγγραφη

Για να εγγραφείτε ή να κάνετε αίτηση ελλιμενισμού θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο εγγραφής που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους και αφού το συμπληρώσετε να το επισυνάψετε, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, στην φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί.

Δήλώση εγγραφής μέλους

Δήλωση εγγραφής αθλητή τριγώνου & ανοικτής θάλασσας

Αίτηση ελλιμενισμού