ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφή Μέλους

Δήλωση εγγραφής μέλους: Εδώ.

Στη συνέχεια ανεβάστε τη συμπληρωμένη δήλωση όπως και συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία για να αποστάλει και να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής σας.

  Εγγραφή Αθλητή Τριγώνου & Ανοικτής Θάλασσας

  Δήλωση εγγραφής αθλητή τριγώνου & ανοικτής θάλασσας: Εδώ.

  Στη συνέχεια ανεβάστε τη συμπληρωμένη δήλωση όπως και συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία για να αποστάλει και να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής σας.

   Αίτηση Ελλιμενισμού

   Αίτηση ελλιμενισμού: Εδώ.

   Στη συνέχεια ανεβάστε τη συμπληρωμένη αίτηση όπως και συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία για να αποστάλει και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολή σας.