Σχολές

Στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Λαυρεωτικής λειτουργούν σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσας καθώς και σχολή Ιστιοπλοΐας Τριγώνου.

Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσας
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα θεωρίας και πρακτικής άσκησης σε ιστιοπλοϊκό σκάφος σε συνεργασία με έμπειρους προπονητές / εκπαιδευτές ιστιοπλοΐας. Λειτουργούν δύο σχολές ιστιοπλοΐας ενηλίκων: σχολή για αρχάριους και σχολή για προχωρημένους. Οι εκπαιδευόμενοι μετά από εξετάσεις λαμβάνουν δίπλωμα ιστιοπλοΐας.

Σχολή Ιστιοπλοΐας Τριγώνου
Περιλαμβάνει τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και αγωνιστικής με σκάφοι Optimist και Laser. Τα θεωρητικά γίνονται σε ειδικά διαρυθμισμένη αίθουσα του ομίλου και με οπτικοακουστικά μέσα.

Εγγραφη

Για να εγγραφείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο εγγραφής που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους και αφού το συμπληρώσετε να το επισυνάψετε, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, στην φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί.

Δήλωση εγγραφής στην σχολή ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης

Δήλωση εγγραφής στην σχολή ιστιοπλοΐας τριγώνου